Jl. Hayam Wuruk No. 62, Kota Madiun
(0351) 4472235
dinasperhubungankotamadiun@gmail.com

Data Pegawai Dinas Perhubungan Kota Madiun

Data Pegawai Dinas Perhubungan Kota Madiun

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Madiun didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 105 orang pegawai yang terdiri atas 65 PNS dan 33 Tenaga Kontrak, dengan jenjang pendidikan S2, SI, D3, SMA, SMP dan SD.

A. Menurut Jabatan/Eselon

No

Jabatan/Eselon

Jumlah Pegawai

1.

Kepala Dinas / Eselon IIb

1

2.

Sekretaris / Eselon IIIa

0

3.

Kepala Bidang / Eselon  IIIb

1

4.

Kepala UPTD, Kasi, Kasubbag  / Eselon IVa

8

5.

Kasubbag TU UPTD / Eselon IV/b

1

6.

Staf

52

7.

Fungsional

2

Jumlah

65

 

B. Menurut Jenjang Pendidikan (PNS)

No

Jenjang Pendidikan

Jumlah Pegawai

1.

S2

3

2.

S1

8

3.D4

1

4.

D3

5

5.

D2

1

6.

SMA36

7.

SMP

7

8.SD

4

Jumlah

65

 

C. Menurut Jenis Kelamin 

No

Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai

1.

Laki-laki

56

2.

Perempuan

9

Jumlah 65

 

D. Menurut Golongan Ruang

No

Golongan Ruang

Jumlah Pegawai

1.

Golongan IVc

1

2

Golongan IVb

0

3.

Golongan IVa

2

4.

Golongan IIId

6

5.

Golongan IIIc

2

6.

Golongan IIIb

9

7.

Golongan IIIa

4

8.

Golongan IId

9

9.

Golongan IIc

22

10.

Golongan IIb

4

11.

Golongan IIa

2

12.

Golongan Id

13.

Golongan Ic

4

14.                          Golongan Ib

15.

Golongan Ia

Jumlah

65

 

E. Menurut Unit Kerja 

NoGolongan Ruang

Jumlah Pegawai

1.

Sekretariat

16

2

Bidang Lalu Lintas Darat

28

3.

Bidang Angkutan Darat

5

4.

Bidang Kominfo

5.

UPTD PKB

7

6.

UPTD Terminal Penumpang

7.

UPTD Terminal Barang

9

Jumlah

65